ESPA
Ιστορικό & Δραστηριότητες

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους καθαρισμούς κτιρίων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1994 από ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά, επένδυσαν χρήμα, αφιέρωσαν χρόνο και κατέβαλαν πολλές προσπάθειες για να έχουν τη δυνατότητα σήμερα να προσφέρουν αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στο χώρο της καθαριότητας.

Έδρα της εταιρείας είναι τα Ιωάννινα και η οδός 28ης Οκτωβρίου  αριθμός 9. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους καθαρισμούς κτιρίων, (νοσοκομεία, συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τράπεζες, super markets, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, οργανισμούς, σχολεία, θέατρα, κινηματογράφους, λέσχες κ.λ.π.) και σε άλλους τομείς καθαρισμού όπως καθαρισμοί μοκετών, ταπήτων, υαλοπινάκων κ.λ.π., αλλά και στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων (Security) και στη παροχή υπηρεσιών εστίασης – τραπεζοκομίας.

image

Ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός μαζί με την εμπειρία, εγγυώνται απόλυτα την εκτέλεση όλων των εργασιών καθαρισμού με τελειότητα. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι τα καλύτερα της Ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς, με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την άρτια αποδοτικότητά τους. Ο δε χειρισμός τους γίνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Επίσης τα υλικά που χρησιμοποιεί η εταιρεία έχουν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη χρησιμοποίησή τους και δεν δημιουργούν προβλήματα και ανεπιθύμητες καταστάσεις στο περιβάλλον.

Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να έλθει στο χώρο ο ειδικός που θα συζητήσει μαζί σας τις ανάγκες σας και θα τις καταγράψει. Θα προβεί στην καταμέτρηση του χώρου και χωρίς καθυστέρηση θα λάβετε αναλυτική προσφορά, βασισμένη σε υψηλές προδιαγραφές καθαριότητος, που θα ταιριάζει στα δικά σας κριτήρια και το δικό σας προϋπολογισμό.

Η Ασφαλής και υπεύθυνη εξυπηρέτηση βασίζεται στην άριστη και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, που αφορά τη χρήση των προϊόντων και των μηχανημάτων καθαρισμού.

Τα έργα της ελέγχονται σε μόνιμη βάση από τους υπεύθυνους έργων και τον επόπτη έργων, με σκοπό να διασφαλισθεί την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το προσωπικό που απασχολείται στα διάφορα έργα έχει επιλεγεί προσεκτικά, έχει εκπαιδευτεί, είναι ασφαλισμένο και ξεχωρίζει από την ωραία υπηρεσιακή ενδυμασία, την ευγένεια και την εχεμύθειά του.

Η εταιρεία θεωρώντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σαν βασικό “εργαλείο” ανταγωνισμού και επιθυμώντας να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας και πιστότητας υπηρεσίες, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 HACCP, ISO 22000, ISO 18001:2007.

Το Σύστημα Ποιότητας της εταιρείας αναμορφώνεται με βάση το νέο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, παρουσιάζεται και αναλύεται στο παρόν εγχειρίδιο και αφορά τις εξής δραστηριότητες:

 • Προμήθεια κατάλληλων και ποιοτικών υλικών.
 • Επιλογή έμπειρου προσωπικού, το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς.
 • Παροχή υπηρεσιών, κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες.
 • Μετρήσεις, έλεγχοι, ανάλυση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών μετά την πώληση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και ακολουθεί τις όποιες αλλαγές του προτύπου σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η πλήρης ανάλυση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της εταιρείας, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών, είναι στοιχεία με τα οποία η επιχείρηση δημιουργεί ένα συνεχώς διευρυνόμενο σύνολο ικανοποιημένων πελατών. Η επιχείρηση εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή της σ’ όλο αυτό το σύνολο των πελατών της που την εμπιστεύεται.

Δεξιότητες

Εξειδίκευση στις υπηρεσίες.

Πρότυπο Σύστημα Καθαρισμού

90%

Υπηρεσίες Ασφάλειας

80%

Υπηρεσίες Εστίασης

80%
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δομή και Οργάνωση της εταιρείας.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μία από τις βασικές πολιτικές της εταιρείας είναι, διερευνώντας τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, να τους καθοδηγεί, να τους ενημερώνει και να παρέχει τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο ικανοποιημένων πελατών το οποίο συνεχώς να διευρύνεται.

Η εταιρεία έχει σαν σκοπό της την επίτευξη των εξής στόχων:

 • Να πρωταγωνιστήσει σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αντάξιες των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Να καταξιωθεί σαν μία από τις κορυφαίες εταιρείες από πλευρά αξιοπιστίας, ευελιξίας και εξυπηρέτησης του πελάτη.
 • Να βρεθεί εντός της επόμενης πενταετίας μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου ικανοποιώντας κάθε ποσοτικό και ποιοτικό κριτήριο.

Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, τόσο των λειτουργιών της επιχείρησης, όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες, πρέπει να είναι συνεχής μέριμνα τόσο της Διοίκησης της εταιρείας, όσο και όλων γενικά των εργαζομένων.

Σε γενικές γραμμές, στόχος της εταιρείας είναι να προγραμματίζει, να παρέχει και να ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών και να μπορούν να ακολουθούν τους υψηλούς ρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης.

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και την συνεχή υποστήριξη από την εταιρεία, στοιχεία απαραίτητα με βάση τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας.

Είναι σαφές ότι οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά απ’ όλο το προσωπικό που πρέπει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί σ’ αυτές.

Επειδή σήμερα η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών γενικά, έχει καταστεί βασική κοινωνική απαίτηση, η εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί για την εταιρεία πρώτη προτεραιότητα.

 

 1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Διοίκηση της επιχείρησης σε ετήσια βάση καθορίζει ποσοτικοποιημένους Ποιοτικούς στόχους για τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της. Οι στόχοι αυτοί επεκτείνονται και στη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης, που έχει άμεση σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο καθορισμός των Ποιοτικών στόχων γίνεται σε συνεργασία της Διοίκησης, των στελεχών και των εργαζομένων, ακολουθώντας τους εξής κανόνες:

 • Οι στόχοι πρέπει να είναι σαφής και όσο το δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένοι.
 • Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι και να συμμετέχουν στον καθορισμό των στόχων.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνονται συναντήσεις, όπου θα συζητείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Οργανόγραμμα της εταιρείας έχει την εξής μορφή :

image

Αρμοδιότητες του Οικονομικού Τμήματος
Ο επικεφαλής του τομέα οικονομικών υπηρεσιών έχει την ευθύνη :Για τον καθορισμό και έλεγχο μηνιαίου ταμειακού προγράμματος και την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών εξελίξεων, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων προς τον Γενικό Διευθυντή για την αντιμετώπιση προβλεπόμενων αναγκών
Για την παρακολούθηση της ρευστότητας της Εταιρείας και την πρόταση τρόπων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων με το ελάχιστο κόστος
Για τον έλεγχο της πληρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριακών στοιχείων που υποβάλλονται στο Δημόσιο
Για την επίβλεψη και τον έλεγχο των λογαριασμών γενικά και ειδικά του ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και την υποβολή τους στις τακτές ημερομηνίες στον Γενικό Διευθυντή
Για τον έλεγχο και την εκτέλεση των πληρωμών της εταιρείας.
Για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τις αμοιβές για υπερωρίες κλπ,

Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Ποιότητας

Εγκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και έκδοση των σχετικών διαδικασιών.
Αναθεώρηση της Πολιτικής Ποιότητας σε συνεργασία με την επιτροπή Ποιότητας.
Προγραμματισμός των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας (Ιnternal Quality Audits) και άμεση συμμετοχή στην διεξαγωγή τους.
Επιθεωρήσεις Ποιότητας από εξωτερικούς επιθεωρητές (External Quality Audits) και υπεύθυνος για την λήψη των σχετικών απαιτούμενων πιστοποιήσεων.
Σύνταξη προγραμμάτων Ποιότητας και οδηγιών εργασίας και ελέγχου.
Συμμετοχή στην εξέταση των απαιτήσεων και των παραπόνων των πελατών.
Άμεση συμμετοχή στην Ποιοτική αξιολόγηση των προμηθευτών.
Εκπαίδευση προσωπικού (θέματα ποιότητας).
Στατιστική ανάλυση
Ενημέρωση της Διεύθυνσης για θέματα Ποιότητας.

Επόπτες

Υπεύθυνοι για την σωστό και έγκαιρο έλεγχο ποιότητας των έργων της εταιρείας.
Υπεύθυνοι για την σωστή συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων της αρμοδιότητάς τους.
Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης της εταιρείας για όποια θέματα προκύπτουν.

Υπεύθυνοι έργων

Υπεύθυνοι για την οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών στο έργο που είναι υπεύθυνοι.
Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ποιότητας στο έργο που είναι υπεύθυνοι.
Υπεύθυνοι για την σωστή συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων της αρμοδιότητάς τους.
Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση των εποπτών για όποια θέματα προκύπτουν.

Καθαριστές – Φύλακες – Λοιπό προσωπικό

Υπεύθυνοι για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών με βάση τις διαδικασίες και οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
Υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων της εταιρείας, με βάση τις οδηγίες λειτουργίας.
Υπεύθυνοι για άμεση ενημέρωση του υπευθύνου του έργου και του επόπτη για όποια θέματα προκύπτουν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία θεωρώντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σαν βασικό “εργαλείο” ανταγωνισμού και επιθυμώντας να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας και πιστότητας υπηρεσίες, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 HACCP, ISO 22000, ISO 18001:2007.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 5
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 7
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1