Welcome to... www.prosika.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


 • 1. ΣΚΟΠΟΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

      Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο η Διεύθυνση της εταιρείας διαπιστώνει τις ανάγκες για εκπαίδευση, προγραµµατίζει και πραγµατοποιεί την εκπαίδευση του προσωπικού σε συνεχή βάση. Η διαδικασία αυτή έχει γενική εφαρµογή.

  2. ΜΕΘΟΔΟΣ

  2.1 Εκπαίδευση

      Το προσωπικό που ασχολείται µε τον έλεγχο υλικών, παρεχοµένων υπηρεσιών και διεργασιών, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο. Η απαίτηση αυτή επεκτείνεται και σε όλο το προσωπικό της εταιρείας το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό όλοι οι εργαζόµενοι περνούν από εσωτερικά προγράµµατα εκπαίδευσης.

      Στην εκπαίδευση αυτή περιλαµβάνονται τόσο θέµατα που σχετίζονται γενικά µε την έννοια της ποιότητας και το Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την συγκεκριµένη θέση εργασίας του κάθε εργαζόµενου.

      Αντίστοιχη εκπαίδευση γίνεται και σε κάθε νέο προσλαµβανόµενο από τον άµεσο προϊστάµενό του, µε την βοήθεια αν χρειάζεται του Υπευθύνου Ποιότητας.

  2.2 Εκπαιδευτικές ανάγκες

      Ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Ποιότητας, καθορίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού µε βάση την πολιτική και τους στόχους Ποιότητας της εταιρείας και την απαίτηση για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχοµένων προς τους πελάτες υπηρεσιών. Την εκπαίδευση του προσωπικού µπορεί να κάνει κάποιο κατάλληλο στέλεχος της εταιρείας, ή κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Η εκπαίδευση προγραµµατίζεται σε ετήσια βάση και καταγράφεται στο έντυπο Ε6.1 (Πρόγραµµα Εκπαίδευσης). Το έντυπο αυτό συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και υπογράφεται απ' τον Γενικό Διευθυντή.

      Ολο το προσωπικό της επιχείρησης και ειδικά το προσωπικό που ασχολείται µε δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα, εκπαιδεύεται κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα µετά από την πρόσληψή του, πάνω στα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει. Ειδικά οι καθαριστές - καθαρίστριες εκπαιδεύονται από τον Υπεύθυνο του έργου και τον επόπτη. Η εκπαίδευση αυτή καταγράφεται στο βιογραφικό κάθε καθαριστή - καθαρίστριας. Προσωπικό το οποίο εκτελεί καθορισµένα ειδικά καθήκοντα, αξιολογείται ως κατάλληλο µε βάση την αρχική εκπαίδευση και τη σχετική επιµόρφωση ή/και εµπειρία, ανάλογα µε τις απαιτήσεις.

      Περιοδικά και όταν κρίνεται απαραίτητο λόγω τροποποιήσεων της δραστηριότητας κάποιου εργαζόµενου, γίνεται εκπαίδευση στο αντικείµενο της εργασίας του και καταγράφεται στην καρτέλα εκπαίδευσης.

      Η εκπαίδευση είναι δυνατόν να έχει τις εξής µορφές:

  • Παρακολούθηση ειδικών σεµιναρίων

  • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων διαφόρων οργανισµών ή εταιρειών

  • Ενηµέρωση από προµηθευτές για διάφορα νέα υλικά

  • Παρακολούθηση διαφόρων εκθέσεων που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας κ.λ.π.

 • 2.3 Αρχεία εκπαίδευσης

      Για κάθε ένα εκπαιδευόµενο προσωπικά συµπληρώνεται από την Γραµµατεία σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Ποιότητας το έντυπο Ε6.2 (Καρτέλα εργαζοµένου - Καθήκοντα - Εκπαίδευση). Στο έντυπο αυτό φαίνονται τα στοιχεία και τα προσόντα του εργαζοµένου, η προϋπηρεσία του, τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του και η εκπαίδευσή του από την επιχείρηση.

      Τα έντυπα αυτά αποτελούν αρχεία εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο και πρέπει να ενηµερώνονται συνεχώς, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης κάθε εργαζόµενου. Με βάση δε τα έντυπα αυτά σχεδιάζονται τα µελλοντικά προγράµµατα εκπαίδευσης.

  ΣΗΜ. Στα πρώτα στάδια εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας έχουν προγραµµατιστεί:

  • Εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στις γενικές αρχές των Συστηµάτων Ποιότητας και πάνω στην εφαρµογή του ISO 9001 στην συγκεκριµένη εταιρεία.

  • Εκπαίδευση των οργάνων Διοίκησης της εταιρείας πάνω στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας.

  • Εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.

  3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

  3.1 Διοίκηση της εταιρείας

      Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των απαραίτητων προγραµµάτων εκπαίδευσης

  3.2 Υπεύθυνος Ποιότητας - Γραµµατεία

      Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της εκπαίδευσης και την ενηµέρωση και τήρηση των σχετικών αρχείων.

  4. ΣΧΕΤΙΚΆ ΕΝΤΥΠΑ

  Ε6.1 Πρόγραµµα Εκπαίδευσης
  Ε6.2 Καρτέλα εργαζοµένου - Καθήκοντα - Εκπαίδευση